T20 Bowler Ranking | ICC Bowler Ranking

1 रशीद खान INDIA अफघानिस्तान 749
2 मुजीब उर रहमान INDIA अफघानिस्तान 742
3 मिचेल सॅन्टनर INDIA न्युझीलँड 677
4 एडम झाम्पा INDIA ऑस्ट्रेलिया 674
5 इमाद वासिम INDIA पाकिस्थान 672
6 अदिल रशिद INDIA इंग्लंड 658
6 एडिंले फेहलुक्वायो INDIA दक्षिण आफ्रिका 658
8 तबरेज़ शम्सी INDIA दक्षिण आफ्रिका 654
9 शद्ब खान INDIA पाकिस्थान 653
10 अॅशटन ऍगर INDIA ऑस्ट्रेलिया 649